НАЧАЛО Новини за метаотърсачи Видео канал за металотърсачи Металотърсач на Изплащане

XP DEUS 2

Видеоръководства за работа с металотърсач XP DEUS 2

Подробното изучаване на настройките на XP DEUS 2 е ключ към успеха!

Това са официалните видеоръководства за работа с металотърсач XP DEUS 2

Представени от MDETECTORS.BG

и търсачът SPVS


Филмчетата отразяват настройките на софтуера V0.5 и се препорачва да се гледат внимателно заедно с ръководството на книга, което сте получили при закупуването на металотърсач XP Deus 2. Правилното познаване на настройките на металотърсач XP DEUS 2 е от съществено значение за успешната работа в различни условия. Препоръчва да се познават всички настройки, защото понякога при търсене в силно минерализирани почви промяната на една стойност може да промени резултатите драстично. Голямото преимущество на XP Deus 2 е работата на различни честоти - заедно и по отделно от 4 Khz до 45Khz. По този начин можете едновременно да ползвате преимуществата на различните честоти, без да намалите дълбочината и скоростта на търсене. На ниските честоти ще засичате по-добре метали с висока проводимест, каквото е среброто и бронза, а на високите честоти ще засичате по-добре металите в по-ниска проводимост, какното е златото и медта например. Има ситуации, при които ползването на еденичните честоти е по-подходяща в сравнение с мултичестотите. Примерно ако търсите на определено място, което не е замърсено с метални боклуци и целта е голям по дазмер метал от сребро, подходящата е еденичната честота е 4Khz, или пък ако търсите самородно злато по-добра е единчната честота от 40Khz.


Част 1: Разопаковане и общо представяне на многочестотния металотърсач XP DEUS II 1/10

Част 2: Програми На Работа На XP Deus II 2/10

Част 3: Преглед на настройките в менюто и земята на XP Deus II 3/10

Част 4 – Преглед на настройките в Опции (Options) на XP Deus II 4/10

Част 5 – Тонове на металите на XP Deus II 5/10

Част 6 – Бързина на XP Deus II – настройки на Reactivity и Silencer 6/10

Част 7 – Дълбочина на XP Deus II - настройки на Чувствителност, Ground Stability 7/10

Част 8: Баланс на земята на XP Deus II 8/10

Част 9: Преглед на настройките от слушалките WS6 като Master версия на XP Deus II 9/10

Част 10: Преинсталиране на софтуера на металотърсач XP DEUS II 10/10
Съвет при покупка на металотърсач от официалния представител на всички световни марки за България - MDETECTORS